Tokarenje

tokarenje, Restauriranje namještaja Depolo