O obrtu / nekoliko najbitnijih informacija

Zovem se Mihovil Depolo, po zanimanju sam drvodjeljski tehničar
– restaurator i muzejski preparator. Vlasnik sam obrta za restaur-
iranje namještaja – Depolo, imam višegodišnje iskustvo u restaur-
iranju namještaja te kao muzejski preparator za drvo. Kvalitetno
i profesionalno obavljam sve vrste popravaka, rekonstrukcija i
konzerviranja. Popravljam oštećenja na furniru, rekonstruiram
rezbarije, tokarim, te vršim dezinsekciju namještaja. Za završne
premaze koristim isključivo autentične premaze kao što je npr.
politiranje šelakom ili vosak.
.

  • Restauriranje i konzerviranje namještaja
  • Otkupljujem stari namještaj te prodajem restaurirani
  • Izrađujem replike stilskog namještaja