Komoda za umivanje sa ogledalom – Lavaman – Waschtisch, 19.st.

NIJE RESTAURIRANO,
RESTAURIRANJE I CIJENA NA UPIT